ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในหน่อไม้จีน

หน่อไม้จีน หน่ออ่อนของต้นไผ่ มีสีเหลืองอ่อนๆ มักหั่นเป็นแว่นๆ ก่อนนำมาทำอาหาร ทั้งนึ่ง ต้ม ผัด

หน่อไม้มีฤทธิ์เย็น มีรสหวาน ดับร้อน ละลายเสมหะ ดับกระหายและบำรุงตับ ทว่าสีของหน่อไม้จะคล้ำง่าย แลดูไม่น่าทาน ผู้ขายบางรายอาจมีการใส่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือกำมะถัน ลงไปเพื่อยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาล หรือสีคล้ำ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นิยมใช้ในอาหารเป็นสารกันเสีย เพราะมีประสิทธิภาพสูงในการถนอมอาหาร สามารถยับยั้งการเติบโตของยีสต์ รา แบคทีเรีย และใช้ยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลของผัก ที่สำคัญมีราคาถูก ใช้งานง่าย ใช้ได้กับอาหารหลายประเภท ทั้งผักผลไม้แห้ง ดอง แช่อิ่ม กวน แยม ถั่วกระป๋อง หน่อไม้กระป๋อง เห็ดกระป๋อง อาหารแช่แข็ง เครื่องดื่ม เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ฯลฯ

ปกติถ้าร่างกายได้รับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปริมาณไม่มากร่างกายจะขับออกทางปัสสาวะ แต่หากใช้ในปริมาณที่มากเกินไปก็เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ พิษของซัลเฟอร์ไดออกไซด์หากเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากๆ จะทําให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องร่วง เวียนศีรษะ อาเจียน ช็อก หมดสติ และในผู้ที่แพ้หรือผู้ที่เป็นโรคหอบหืดอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 418 พ.ศ.2563 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) ไม่อนุญาตให้ใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในหน่อไม้

สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างหน่อไม้จีน จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ร้านค้า ที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เกต และตลาดย่านต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ผลปรากฏว่าทั้ง 5 ตัวอย่าง พบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ปริมาณมากน้อยแตกต่างกันไป เห็นอย่างนี้แล้ว ขอแนะว่าท่านที่ชอบหน่อไม้จีน ทานกันได้แต่ไม่ควรทานให้บ่อยมากนัก เพื่อความปลอดภัยของร่างกาย