จักรพรรดิญี่ปุ่นเสด็จออกสีหบัญชรเนื่องในวันปีใหม่ ครั้งแรกในรอบ 3 ปี

สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี เนื่องในโอกาสวันปีใหม่

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียว เพื่อพระราชทานพระราชดำรัสแก่พสกนิกร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ในการนี้สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ เจ้าหญิงไอโกะ พระราชธิดา เจ้าชายฟุมิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร เจ้าหญิงคิโกะ มกุฎราชกุมารี รวมถึงสมเด็จพระจักรพรรดิหลวงอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีหลวงมิชิโกะ และพระบรมวงศานุวงศ์ ร่วมเสด็จด้วย

ทั้งนี้ มีรายงานว่า สำนักพระราชวังได้จำกัดจำนวนประชาชนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเพียงแค่ไม่เกิน 1,500 คนเท่านั้น โดยผู้ที่จะเข้ามารับเสด็จได้ จะเป็นการสุ่มจากผู้โชคดี ขณะที่ก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโควิด-19 สำนักพระราชวังจะอนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมรับเสด็จได้มากถึงเกือบ 70,000 คน โดยหมายกำหนดการนี้ได้ถูยกเลิกไปในปี 2021 และ 2022 เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19

สมเด็จพระจักรพรรดิตรัสในตอนหนึ่งว่า พระองค์ทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทรงร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ร่วมกันกับพสกนิกรอีกครั้งในรอบ 3 ปีพร้อมทั้งขออวยพรให้ประชาชนชาวญี่ปุ่น และคนทั่วโลกมีความสุข